Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.854.762,84 RSD
2.Zaduženje
7.972.871,60 RSD
3.Odobrenje
1.753.204,76 RSD
4.Novo stanje
4.635.096,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.12.2017. godine

1.Prevoz
697.605,52 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
931.888,32 RSD
3.Ostala plaćanja
1.079.988,00 RSD
Ukupno:
1.079.988,00 RSD