Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.865.599,51 RSD
2.Zaduženje
1.838.475,91 RSD
3.Odobrenje
5.070.793,98 RSD
4.Novo stanje
6.097.917,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.03.2018. godine

1.Prevoz
2.850.453.63 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
962.308,28 RSD
3.Ostala plaćanja
94.108,00 RSD
Ukupno:
3.906.869,91 RSD