Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.799.348,02 RSD
2.Zaduženje
6.118.045,85 RSD
3.Odobrenje
262.795,00 RSD
4.Novo stanje
6.944.097,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.10.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
65.290,17 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.322.832,32 RSD
3.Ostala plaćanja
798.153,58 RSD
Ukupno:
2.186.276,07 RSD