Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.635.096,00 RSD
2.Zaduženje
2.709.481,84 RSD
3.Odobrenje
149.535,00 RSD
4.Novo stanje
2.075.149,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.12.2017. godine

Ukupno:
0,00 RSD