Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.378.173,84 RSD
2.Zaduženje
2.749.595,17 RSD
3.Odobrenje
1.758.392,63 RSD
4.Novo stanje
2.386.971,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.11.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
23.760,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
674.668,00 RSD
3.Ostala plaćanja
139.632,00 RSD
Ukupno:
838.060,00 RSD