Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.075.149,16 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
199.516,00 RSD
4.Novo stanje
2.274.665,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.12.2017. godine

1.Ostala plaćanja
116.999,94 RSD
Ukupno:
116.999,94 RSD