Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.321.056,08 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
226.088,00 RSD
4.Novo stanje
3.547.144,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.02.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
187.623,70 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
737.350,28 RSD
3.Ostala plaćanja
537.110,17 RSD
Ukupno:
1.462.084,15 RSD