Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.386.971,30 RSD
2.Zaduženje
838.060,00 RSD
3.Odobrenje
940.803,22 RSD
4.Novo stanje
2.489.714,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.11.2017. godine

1.Ostala plaćanja
23.199,25 RSD
Ukupno:
23.199,25 RSD