Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.274.665,16 RSD
2.Zaduženje
116.999,94 RSD
3.Odobrenje
6.100.800,78 RSD
4.Novo stanje
8.258.466,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.12.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
409.979,80 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.416.834,65 RSD
3.Ostala plaćanja
1.114.361,52 RSD
Ukupno:
2.941.175,97 RSD