Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.757.948,22 RSD
2.Zaduženje
3.029.929,63 RSD
3.Odobrenje
4.296.023,49 RSD
4.Novo stanje
10.024.042,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.01.2018. godine

1.Plate
3.705.090,14 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
362.054,11 RSD
3.Ostala plaćanja
691.094,81 RSD
Ukupno:
4.758.239,06 RSD