Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.547.144,08 RSD
2.Zaduženje
1.462.084,15 RSD
3.Odobrenje
352.418,00 RSD
4.Novo stanje
2.437.477,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.02.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
329.055,54 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
238.560,00 RSD
3.Ostala plaćanja
902,45 RSD
Ukupno:
568.517,99 RSD