Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.944.097,17 RSD
2.Zaduženje
2.186.276,07 RSD
3.Odobrenje
1.448.916,66 RSD
4.Novo stanje
6.206.737,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.10.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.912.522,75 RSD
Ukupno:
1.912.522,75 RSD