Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.489.714,52 RSD
2.Zaduženje
23.199,25 RSD
3.Odobrenje
920.127,75 RSD
4.Novo stanje
3.386.643,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.11.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
703.254,86 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
500.928,00 RSD
3.Ostala plaćanja
677.369,31 RSD
Ukupno:
1.881.552,17 RSD