Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
10.024.042,08 RSD
2.Zaduženje
4.758.239,06 RSD
3.Odobrenje
155.968,82 RSD
4.Novo stanje
5.421.771,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
185.080,37 RSD
2.Ostala plaćanja
279.508,71 RSD
Ukupno:
464.589,08 RSD