Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.386.643,02 RSD
2.Zaduženje
1.881.552,17 RSD
3.Odobrenje
243.140,00 RSD
4.Novo stanje
1.748.230,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.11.2017. godine

1.Ostala plaćanja
118.099,94 RSD
Ukupno:
118.099,94 RSD