Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.421.771,84 RSD
2.Zaduženje
464.589,08 RSD
3.Odobrenje
212.212,09 RSD
4.Novo stanje
5.169.394,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
768.904,05 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
32.582,17 RSD
3.Ostala plaćanja
37.324,07 RSD
Ukupno:
838.810,29 RSD