Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.116.541,46 RSD
2.Zaduženje
192.474,19 RSD
3.Odobrenje
298.130,00 RSD
4.Novo stanje
3.222.197,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.10.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
138.372,40 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
317.541,70 RSD
Ukupno:
455.914,10 RSD