Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.572.762,29 RSD
2.Zaduženje
210.693,23 RSD
3.Odobrenje
164.255,00 RSD
4.Novo stanje
4.526.324,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.12.2017. godine

1.Ostala plaćanja
70.882,03 RSD
Ukupno:
70.882,03 RSD