Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.526.324,06 RSD
2.Zaduženje
70.882,03 RSD
3.Odobrenje
229.640,00 RSD
4.Novo stanje
4.685.082,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.12.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
337.200,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
793.362,16 RSD
Ukupno:
1.130.562,16 RSD