Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.561.784,56 RSD
2.Zaduženje
647.394,81 RSD
3.Odobrenje
164.262,67 RSD
4.Novo stanje
4.078.652,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.01.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
25.000,00 RSD
Ukupno:
25.000,00 RSD