Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.078.652,42 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
214.918,73 RSD
4.Novo stanje
4.268.571,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.01.2018. godine

1.Plate
59.666.231,75 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
13.805,00 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
20.000,00 RSD
Ukupno:
59.700.036,75 RSD