Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.718.372,50 RSD
2.Zaduženje
3.748.071,66 RSD
3.Odobrenje
238.592,00 RSD
4.Novo stanje
3.208.892,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.10.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
160.650,00 RSD
Ukupno:
160.650,00 RSD