Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.261.865,84 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
1.484.600,67 RSD
4.Novo stanje
4.746.466,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.10.2017. godine

1.Plate
54.344.801,97 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
420.000,00 RSD
Ukupno:
54.764.801,97 RSD