Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.600.593,60 RSD
2.Zaduženje
9.422,29 RSD
3.Odobrenje
2.318.720,00 RSD
4.Novo stanje
6.909.891,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.062.756,23 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.937.770,77 RSD
3.Ostala plaćanja
3.066,94 RSD
Ukupno:
3.003.593,94 RSD