Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.519.602,99 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
213.439,00 RSD
4.Novo stanje
1.733.041,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.02.2018. godine

1.Plate
50.056.869,32 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
278.010,26 RSD
Ukupno:
50.334.879,58 RSD