Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.733.041,99 RSD
2.Zaduženje
50.334.879,58 RSD
3.Odobrenje
58.180.724,73 RSD
4.Novo stanje
9.578.887,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.02.2018. godine

1.Plate
8.518.080,90 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
484.017,40 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
457.572,00 RSD
Ukupno:
9.459.670,30 RSD