Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.932.922,88 RSD
2.Zaduženje
1.288.544,00 RSD
3.Odobrenje
4.843.360,64 RSD
4.Novo stanje
7.487.739,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.10.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.514.555,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.631.513,77 RSD
Ukupno:
4.146.068,97 RSD