Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
9.578.887,14 RSD
2.Zaduženje
9.459.670,30 RSD
3.Odobrenje
2.123.865,98 RSD
4.Novo stanje
2.243.082,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.02.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
30.012,20 RSD
Ukupno:
30.012,20 RSD