Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.348.430,58 RSD
2.Zaduženje
993.501,51 RSD
3.Odobrenje
2.275.138,00 RSD
4.Novo stanje
6.630.067,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.09.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
412.265,10 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.862.261,64 RSD
3.Ostala plaćanja
41.400,00 RSD
Ukupno:
2.315.926,74 RSD