Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.167.494,96 RSD
2.Zaduženje
1.325.252,98 RSD
3.Odobrenje
4.255.154,08 RSD
4.Novo stanje
5.097.396,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.11.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.742.946,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.353.582,05 RSD
Ukupno:
4.096.528,25 RSD