Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.665.086,97 RSD
2.Zaduženje
2.314.617,75 RSD
3.Odobrenje
445.912,00 RSD
4.Novo stanje
4,796.381,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.12.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
386.304,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
299.214,92 RSD
3.Ostala plaćanja
222.922,09 RSD
Ukupno:
908.441,01 RSD