Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.909.891,31 RSD
2.Zaduženje
3.003.593,94 RSD
3.Odobrenje
206.894,00 RSD
4.Novo stanje
4.113.191,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
47.550,65 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
251.931,46 RSD
3.Ostala plaćanja
6.636,08 RSD
Ukupno:
306.118,19 RSD