Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.243.082,82 RSD
2.Zaduženje
30.012,20 RSD
3.Odobrenje
5.663.983,66 RSD
4.Novo stanje
7.877.057,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.02.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.633.894,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.016.390,24 RSD
Ukupno:
5.650.284,24 RSD