Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.630.067,07 RSD
2.Zaduženje
2.315.926,74 RSD
3.Odobrenje
4.277.029,98 RSD
4.Novo stanje
8.591.170,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.09.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.480.079,00 RSD
2.Ostala plaćanja
1.214.012,65 RSD
Ukupno:
3.694.091,65 RSD