Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.113.191,37 RSD
2.Zaduženje
306.118,19 RSD
3.Odobrenje
1.390.031,33 RSD
4.Novo stanje
5.197.104,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
792.946,72 RSD
Ukupno:
792.946,72 RSD