Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.487.739,52 RSD
2.Zaduženje
4.146.068,97 RSD
3.Odobrenje
793.764,00 RSD
4.Novo stanje
4.135.434,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.10.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
195.504,78 RSD
Ukupno:
195.504,78 RSD