Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.263.958,81 RSD
2.Zaduženje
185.276,21 RSD
3.Odobrenje
195.276,21 RSD
4.Novo stanje
1.273.759,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.11.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
241.598,55 RSD
Ukupno:
RSD