Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.197.104,51 RSD
2.Zaduženje
792.946,72 RSD
3.Odobrenje
2.762.095,33 RSD
4.Novo stanje
7.166.253,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.471.832,04 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
15.151,84 RSD
3.Ostala plaćanja
1.265.415,69 RSD
Ukupno:
4.752.399,57 RSD