Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.135.434,55 RSD
2.Zaduženje
195.504,78 RSD
3.Odobrenje
1.424.478,33 RSD
4.Novo stanje
5.364.408,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.10.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.160.064,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
75.000,00 RSD
Ukupno:
1.235.064,00 RSD