Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.273.759,60 RSD
2.Zaduženje
241.598,55 RSD
3.Odobrenje
637.007,83 RSD
4.Novo stanje
1.669.168,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.11.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
115.416,30 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
716.700,56 RSD
3.Ostala plaćanja
26.286,83 RSD
Ukupno:
858.403,69 RSD