Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.166.253,12 RSD
2.Zaduženje
4.752.399,57 RSD
3.Odobrenje
2.101.350,88 RSD
4.Novo stanje
4.515.204,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.884.731,03 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
32.553,94 RSD
Ukupno:
1.917.284,97 RSD