Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.501.170,31 RSD
2.Zaduženje
3.694.091,65 RSD
3.Odobrenje
1.300.036,33 RSD
4.Novo stanje
6.197.114,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.09.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
975.391,68 RSD
2.Ostala plaćanja
9.039,72 RSD
Ukupno:
984.431,40 RSD