Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 26.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.553.664,34 RSD
2.Zaduženje
2.057.409,11 RSD
3.Odobrenje
150.646,00 RSD
4.Novo stanje
1.646.901,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 26.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 26.02.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
99.105.84 RSD
Ukupno:
99.105.84 RSD