Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.579.562,10 RSD
2.Zaduženje
1.913.210,51 RSD
3.Odobrenje
3.060.589,33 RSD
4.Novo stanje
5.726.940,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.10.2017. godine

1.Prevoz
1.000.000,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.000.379,77 RSD
3.Ostala plaćanja
41.400,00 RSD
Ukupno:
4.041.779,77 RSD