Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
15.992.346,19 RSD
2.Zaduženje
14.973.569,28 RSD
3.Odobrenje
214.410,00 RSD
4.Novo stanje
1.233.186,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.11.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
175.530,48 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
9.073,26 RSD
3.Ostala plaćanja
147.539,94 RSD
Ukupno:
332.143,68 RSD