Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.836.211,46 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
216.445,00 RSD
4.Novo stanje
3.052.656,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.01.2018. godine

1.Ostala plaćanja
968,71 RSD
Ukupno:
968,71 RSD