Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.103.244,90 RSD
2.Zaduženje
7.026.881,64 RSD
3.Odobrenje
12.656.813,17 RSD
4.Novo stanje
12.733.176,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.12.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.705.435,52 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
6.414.665,83 RSD
3.Ostala plaćanja
4.630.000,00 RSD
Ukupno:
14.750.101,35 RSD