Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.052.656,46 RSD
2.Zaduženje
968,71 RSD
3.Odobrenje
251.998,00 RSD
4.Novo stanje
3.303.685,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.01.2018. godine

1.Prevoz
1.818.675,53 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
264.502,76 RSD
Ukupno:
2.083.177,29 RSD