Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.343.987,23 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
19.667.034,66 RSD
4.Novo stanje
21.011.021,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.11.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.129.867,31 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.946.491,67 RSD
3.Ostala plaćanja
15.074.356,00 RSD
Ukupno:
19.150.714,98 RSD