Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.303.685,75 RSD
2.Zaduženje
2.083.177,29 RSD
3.Odobrenje
357.837,00 RSD
4.Novo stanje
1.381.732,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.01.2018. godine

1.Ostala plaćanja
492.755,76 RSD
Ukupno:
492.755,76 RSD